Overleg tussen Rutte en Macron

Politiek, cultuur en taal zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wil je de Franse taal leren en bijhouden, dan is het goed om op de hoogte te blijven van wat er speelt op politiek en cultureel vlak. Zo vond er deze week bilateraal overleg plaats tussen France en Pays-Bas waarover ik je hier meer vertel.

Macron, monsieur le président, de grote man in de Franse politiek, op bezoek in Nederland

Wat je zeker moet weten over:

1. les bons copains
2. de agenda van dit overleg en wat er allemaal bij kwam kijken
3. de veranderende relaties binnen Europa
4. wat het overleg heeft opgeleverd.

Wil je je alvast inschrijven voor één van mijn februariworkshops en daarna verder lezen? Ga dan hier naartoe et soyez le bienvenu!

1. Très bons copains, heel goede vrienden, zeggen ze zelf

Ze noemen elkaar “heel goede vrienden” en hebben in maart 2021 een laatste ontmoeting in Parijs gehad. Deze week was het Macron die naar Nederland kwam. Enerzijds om de bilaterale verhoudingen verder te versterken, anderzijds wordt het bezoek gezien als een opstap naar de extra Europese Raad die op 9 en 10 februari samenkomt.

En wat doen très bons copains?

Die gaan samen uiteten. Macron nam Rutte destijds mee naar het chique restaurant La Rotonde in Parijs. De keuze was nu aan Rutte waar hij met Macron zou gaan dineren. Het werd het Indonesische restaurant De Poentjak in Den Haag.

2. De agenda en wat er allemaal bij kwam kijken

Er stonden heel wat onderwerpen op de agenda: de oorlog in Oekraïne, migratie, de Europese economie. Die agenda werd maandenlang voorbereid door beide landen.

Zware regeringsdelegaties van Nederland en Frankrijk hadden eerder een werklunch in Parijs in het Elysée. Daarnaast was minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken een aantal keren in Parijs om de Franse minister van “Europe et des Affaires Étrangères”, Catherine Colonna, aldaar te ontmoeten.

Tenslotte waren ook veel ambtenaren betrokken bij de verdere afstemming van de agenda en bij een nauwere samenwerking tussen France en Pays-Bas. Franse diplomaten weten nu zelfs dat Nederland niet bij Scandinavië hoort!

Welk onderwerp stond bovenaan op de agenda?

Dat was de Inflation Reduction Act, een Amerikaanse overheidssubsidie die vergroening van de industrie mogelijk maakt. Daarmee worden Amerikaanse elektrische auto’s straks goedkoper in productie dan Europese. Men vreest in Europa dat bedrijven wegtrekken naar Amerika.

macron-franselesbrabant.nl

Macron dreigt met protectionistische maatregelen en Europese subsidies om tegenwicht te bieden. Hij wil zeker weten dat Rutte op de EU-Raad van 9 en 10 februari achter hem staat. Ook Nederland ziet dat Europa zich anders moet opstellen ten aanzien van de VS en China, en dat dit alleen bereikt kan worden op Europees niveau.

3. De veranderende relaties in Europa

Met de Brexit hebben Nederland en Frankrijk gemerkt dat ze elkaar meer nodig hebben, denkt minister Hoekstra. Ook de verkiezing van Trump in 2016 kan een factor zijn in deze, aldus een Franse analyse. Vanuit beide opinies betekent het dat de aandacht van Nederland is verschoven van UK en VS naar het vasteland van Europa.

Daarbij speelt ook de politieke kleur van beide regeringen een rol. Er is veel overlap met de liberale regering Macron.

Op welke punten komen Nederland en Frankrijk samen?

De oorlog in Oekraïne heeft defensie en veiligheid weer bovenaan gezet. Nederland staat achter de wens van Frankrijk om als Europese Unie onafhankelijker te worden van de VS, China en Rusland op het gebied van energie, cyberveiligheid en defensie. Andere punten waar ze samenkomen zijn immigratie en klimaat.

Waar komen Pays-Bas en France niet samen?

De discussies over puls-visserij, landbouwbeleid, gasprijsplafond en coronasteunmaatregelen hebben daarentegen tot nu toe niet tot gezamenlijke standpunten geleid. Hier is Nederland de zuinige Noorderbuur die eisen stelt aan EU-subsidies. Frankrijk is de tegenpool die zich solidair opstelt en andere landen meer (financieel) wil steunen.

Over deze discussies wordt niet teveel gesproken en geschreven, men benadrukt liever de goede samenwerking en de gezamenlijke standpunten op andere terreinen.

Wie staat behalve Mark Rutte nog meer in het vriendenboekje van Emmanuel Macron?

vriendenboekje-franselesbrabant.nl

Dat is de Spaanse premier Pedro Sánchez. Macron en Sánchez beloofden onlangs dat ze meer willen samenwerken met betrekking tot defensie, migratie, jeugdbeleid en energie.

Een dergelijke overeenkomst tekende Macron eerder met Duitsland en Italië. Dit worden “symbolische verklaringen” genoemd en de vraag is natuurlijk wanneer Nederland in dit selecte gezelschap mag aanschuiven.

Wel in het vriendenboekje, maar hoe staat het verder met Duitsland?

Bondskanselier Scholz van Allemagne mag dan wel een symbolische verklaring hebben getekend met France, de andere kant van het verhaal is dat hij de Frans-Duitse as niet meer zo belangrijk acht als voorheen. Scholz geeft de indruk dat Duitsland het centrum van Europa is, omdat het Oosten van Europa een steeds grotere rol speelt.

Duitsland krijgt daarmee een centrale ligging. De rest van Europa hangt er omheen, ook Frankrijk. En dus gaat Frankrijk de relaties met andere bondgenoten intensiveren.

4. Wat het overleg heeft opgeleverd

handenschudden-franselesbrabant.nl

Over de asielcrisis

Zowel Frankrijk als Nederland wil Europese maatregelen ten aanzien van de asielcrisis. Volgens Macron moet het systeem efficiënter. Dat betekent een verbetering in het terugkeerbeleid voor asielzoekers die afgewezen zijn. Maar ook betere afspraken over de Europese buitengrenzen.

Rutte deed eerder al voorstellen in een brief aan alle lidstaten die op de EU-Raad van 9 en 10 febr. bijeenkomen. Die voorstellen betreffen de buitengrenzen, een eerlijkere verdeling van asielzoekers en naleving van het Dublinakkoord. Hierin staat dat de procedure van een asielzoeker start in het land van aankomst, maar dat gebeurt nu bijna niet.

Rutte denkt dat het gesprek met Macron geholpen heeft om tot oplossingen te komen op Europees niveau, hoewel die uiteindelijk nog veel tijd nodig zullen hebben. Rutte hoopt in maart meer te weten.

Over de IRA

Rutte en Macron zijn het erover eens dat eerst bestaande fondsen moeten worden aangesproken in Brussel. Hoeveel dat is en of er meer geld nodig is, daarover valt pas op termijn iets te zeggen.

Inmiddels heeft de Europese Commissie bekend gemaakt achter dit plan te staan. Er zijn 3 grote subsidiepotten die zullen worden gebruikt voor steun aan groene bedrijvigheid.

Wil je je na het lezen van deze blog meer verdiepen in de Franse taal en cultuur? Schrijf je dan hier in voor één van de workshops.

Kijk ook op

naar facebook van Parler avec Repas

en

naar Instagram van Parler avec Repas

voor meer nieuws van

A bientôt,
Eugénie