Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van een boeking meer dan 14 dagen voordat de workshop zal plaatsvinden, is de klant gehouden 30% van het totale bedrag in de offerte en bevestiging te betalen aan Parler avec Repas. Indien de workshop wordt verzet naar een datum binnen 4 maanden, wordt 30% van dit bedrag in mindering gebracht op de factuur.

Bij annulering meer dan 7 dagen voor aanvang van de workshop, maar korter dan 14 dagen, dan is de klant gehouden 50% van het totale bedrag te betalen aan Parler avec Repas. Indien de workshop wordt verzet naar een datum binnen 4 maanden, dan wordt 30% van dit gefactureerde bedrag in mindering gebracht op de factuur.

Bij annulering, minder dan 7 dagen voor aanvang van de workshop, dan is de klant gehouden 100% van het totale bedrag te betalen aan Parler avec Repas. Indien de workshop wordt verzet naar een datum binnen 4 maanden, wordt 25% van dit bedrag in mindering gebracht op de factuur.

Indien er sprake is van overmacht probeer ik samen met jou een geschikte oplossing te vinden.

Deelname aan een workshop van Parler avec Repas gebeurt geheel op eigen risico.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de openbare informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Parler avec Repas is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website en uit de workshops her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Parler avec Repas.